• Acc #6847

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 30Skin: 27Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #739 - Airi - 7K Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #681 - Còn 7K Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM