• Acc #10175

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 95Skin: 151Ngọc: 12
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #10164

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 104Skin: 148Ngọc: 12
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #8299

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 106Skin: 120Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #11130

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 98Skin: 99Ngọc: 90
  726.000 đ CARD 580.800 đ ATM
 • Acc #11126

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 97Skin: 99Ngọc: 90
  756.000 đ CARD 604.800 đ ATM
 • Acc #11125

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 99Skin: 99Ngọc: 90
  738.000 đ CARD 590.400 đ ATM
 • Acc #11103

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 84Skin: 99Ngọc: 90
  708.000 đ CARD 566.400 đ ATM
 • Acc #11093

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 93Skin: 99Ngọc: 90
  810.000 đ CARD 648.000 đ ATM
 • Acc #10811

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 108Skin: 163Ngọc:
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #8214

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 103Skin: 138Ngọc: 7
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM