chat fb start
chat FB end

Hướng Dẫn Bảo Mật

Cập nhật: 11/04/2017

Việc Đầu Tiên Khi Các Bạn Mua thành công tài khoản về là thêm email vào. Và Cấm Những việc làm sau :

enlightenedKhông Đăng Nhập Web Nhận quà , nhận code , web thông báo khóa acc 

enlightenedKhông đưa thông tin sđt , email tài khoản cho người khác.

- xem chính sách đền bù của shop để biết thêm : xem tại đây

- XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT :  TẠI ĐÂY

LINK BẢO MẬT TÀI KHOẢN RIOT : https://account.riotgames.com/