• Acc #6153

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 58Skin: 8Ngọc: 3
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #6152 - Vayne Đoạt Hồn - Anie Công Nghệ

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Còn 4 Tướng Chưa Sở HữuSkin: 136Ngọc: 4
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #6023

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: Full Tướng - Còn 24K ipSkin: 196Ngọc: Full Bảng Ngọc
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
 • Acc #6022 - Ez VKTT - Dj Sona

  Khung: Bạch kimRank: Kim Cương VTướng: Còn 10 Tướng Chưa Sở HữuSkin: 73Ngọc: 8
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #6021 - 10 Thông Thạo 7 - Riven QQ

  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim ITướng: Full Tướng - Còn 77K ipSkin: 73Ngọc: 12
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #5718

  Khung: Bạch kimRank: Vàng ITướng: Còn 5 Tướng Chưa Sở HữuSkin: 50Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #5717 - Kalisa QQ - Ashe Siêu Phẩm - 5 Thông Thạo 7

  Khung: VàngRank: Vàng VTướng: Full Tướng - Còn 15K ipSkin: 72Ngọc: 7
  900.000 đ CARD 720.000 đ ATM
 • Acc #5635 - 3 Skin Riot - Udry TLVH - Garen Long Kiếm

  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IVTướng: Full Tướng - Còn 63K ipSkin: 201Ngọc: 18
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #5633 - 2 Thông Thạo 7 : Bran - Renkton

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 103Skin: 44Ngọc: Full Bảng Ngọc
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #5631

  Khung: VàngRank: Vàng VTướng: 98Skin: 68Ngọc: 6
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #5628 - Twitch Trung Cổ - Warwick Xám ( 2 skin cực hiếm ) - Riven QQ 2016

  Khung: Bạch kimRank: Kim Cương VTướng: Full Tướng - Còn 44K ipSkin: 68Ngọc: Full Bảng Ngọc
  1.100.000 đ CARD 880.000 đ ATM
 • Acc #5627 - 7 Thông Thạo

  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương VTướng: Còn 9 Tướng Chưa Sở HữuSkin: 43Ngọc: 5
  900.000 đ CARD 720.000 đ ATM
 • Acc #5624 - 4 Thông Thạo 7 - EZ VKTT - Siêu Phẩm Ashe - Diana Huyết Nguyệt

  Khung: VàngRank: Bạch Kim VTướng: Full Tướng - Còn 12K ipSkin: 93Ngọc: 7
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #5623 - 5 Thông Thạo 7

  Khung: Bạch kimRank: Kim Cương VTướng: Full Tướng - Còn 73K ipSkin: 62Ngọc: 9
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #5460 - Shyvada QQ - 5 Thông Thạo 7 - Riven Giả Lập

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 79Skin: 59Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #5288 - Ez VKTT - Udry TLVH

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: Full Tướng - Còn 34K ipSkin: 75Ngọc: Full Bảng Ngọc
  1.100.000 đ CARD 880.000 đ ATM
 • Acc #5197 - Ez VKTT - Udry TLVH - 3 Siêu Phẩm

  Khung: VàngRank: Chưa RankTướng: 97Skin: 95Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #5195 - Ez VKTT - 3 Siêu Phẩm

  Khung: BạcRank: Bạc IIITướng: Còn 5 Tướng Chưa Sở HữuSkin: 62Ngọc: 8
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #5192 - Ez VKTT - 4 Siêu Phẩm

  Khung: VàngRank: Chưa RankTướng: Còn 5 Tướng Chưa Sở HữuSkin: 93Ngọc: 10
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #5191 - 6 Thông Thạo 7 - Riot K-9 Nasus

  Khung: VàngRank: Chưa RankTướng: Còn 2 Tướng Chưa Sở HữuSkin: 61Ngọc: 18
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
CHAT VỚI LIENMINHSHOP