chat fb start
chat FB end

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN ATM NHANH NHẤT

Cập nhật: 17/04/2017

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN BẰNG ATM

Chú ý : Nạp 100k ATM thì chọn mua acc 100K ATM.

► Các bạn vào link này để nạp tự động qua ATM :

https://lienminhshop.vn/nap-qua-atm


 

Với nội dung chuyển khoản là :   Lienminhshop < dấu cách > số id  

Số id nằm ở góc trên cùng bên phải , số id sẽ hiện khi các bạn đăng nhập vào lienminhshop.vn

Ví dụ : Nạp tiền vào số id 123456 thì các bạn ghi như sau :

Lienminhshop 123456

Hệ thống tự động 100% . Web Sẽ cộng tiền ngay lập tức vào số id trên lienminhshop.vn cho các bạn .
Và các bạn tự mua tài khoản


 CHÚ Ý : CÁC BẠN PHẢI GHI ĐÚNG NỘI DUNG CHUYỂN TIỀN THÌ HỆ THỐNG MỚI CỘNG TIỀN TỰ ĐỘNG CHO CÁC BẠN.