chat fb start
chat FB end
Tìm Acc Theo Yêu Cầu

      Tài khoản LMHT trên web là tài khoản riot. Mua xong các bạn Vào Đây thay đổi thông tin

      Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

      • Acc #165504 - Full Pét HUyền THoại DTCL

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 156168 THX Trang Phục: 1284 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 319
       10.000.000 đ CARD 8.000.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #197009 - 80 Pét 3 Sao - Cấp 487 - 1.067RP

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 4308 THX Trang Phục: 840 Rank ĐTCL: Vàng III Linh Thú: 421
       5.000.000 đ CARD 4.000.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #197208 - 696 mảnh trang phục - 251 trứng - 990 Thần Thoại

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 201596 THX Trang Phục: 662 Rank ĐTCL: Bạch Kim I Linh Thú: 194
       4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #197193 - 636 mảnh trang phục - 543 trứng

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 334816 THX Trang Phục: 635 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 336
       4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #169554 - Còn 3758RP

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 157 - Còn 106770 THX Trang Phục: 578 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 115
       2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #197080

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 38320 THX Trang Phục: 564 Rank ĐTCL: Bạch Kim IV Linh Thú: 158
       2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #197227 - 537 mảnh trang phục - 223 trứng

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 98536 THX Trang Phục: 537 Rank ĐTCL: Bạc I Linh Thú: 166
       2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #197083 - 531 mảnh trang phục - 97 trứng - 240 Tinh Hoa Thần Thoại

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 155 - Còn 56212 THX Trang Phục: 526 Rank ĐTCL: Sắt II Linh Thú: 79
       2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #169579

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 156 - Còn 9236 THX Trang Phục: 406 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 95
       1.300.000 đ CARD 1.040.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #173190 - acc đẹp

       Rank Đơn: Đồng IV Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 19892 THX Trang Phục: 276 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 39
       900.000 đ CARD 720.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #197153 - 296 mảnh trang phục - 91 trứng - 270 Tinh Hoa Thần Thoại

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 30070 THX Trang Phục: 274 Rank ĐTCL: Vàng I Linh Thú: 74
       1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #197237 - 3 Pét 3 Sao

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 637 THX Trang Phục: 253 Rank ĐTCL: Đồng III Linh Thú: 66
       800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #159197

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 99718 THX Trang Phục: 230 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 75
       700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #158660

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 149 - Còn 1834 THX Trang Phục: 217 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 47
       700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #171508

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 132877 THX Trang Phục: 206 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 37
       700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #197204 - Yasuo Long Kiếm Tí Nị - - 12 Pét 3 Sao

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 153 - Còn 5043 THX Trang Phục: 188 Rank ĐTCL: Vàng IV Linh Thú: 80
       800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #171825 - 11 3sao

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 16453 THX Trang Phục: 169 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 90
       600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #138155 SIÊU PHẨM: Hiệp Sĩ Cú 1*

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 159 - Còn 11799 THX Trang Phục: 163 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 43
       500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #169862

       Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 155 - Còn 37468 THX Trang Phục: 162 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 76
       500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay
      • Acc #198281 - SIÊU PHẨM: Hiệp Sĩ Cú 1*

       Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 3017 THX Trang Phục: 157 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 45
       500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
       Chi tiết Mua ngay