chat fb start
chat FB end

Tài khoản LMHT trên web là tài khoản riot. Mua xong các bạn Vào Đây thay đổi thông tin

Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

 • Acc #163226

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 149 - Còn 6405 THX Trang Phục: 257 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 61
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172463 - Biểu Tượng Riven Quán Quân 2012

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 60447 THX Trang Phục: 205 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 60
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #165016 - Full Khung Gió : EZ - Akali - Blit - Kata

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 95 - Còn 1695 THX Trang Phục: 118 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 4
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172489 - Gần Full Pét ĐTCL

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 139 - Còn 21410 THX Trang Phục: 98 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 911
  5.000.000 đ CARD 4.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #164928 - Zin Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 128 - Còn 6723 THX Trang Phục: 88 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  5.000.000 đ CARD 4.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #125726 - Zin Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 75 - Còn 537 THX Trang Phục: 76 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  5.000.000 đ CARD 4.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #125781 - ZIN THÔNG THẠO - CÚP MÙA 1

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 37 - Còn 11382 THX Trang Phục: 19 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  5.000.000 đ CARD 4.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #125915 - Zin Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 14 - Còn 906 THX Trang Phục: 5 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  5.000.000 đ CARD 4.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #125870 - RIven QQ Mùa 2 - Zin Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 23 - Còn 24252 THX Trang Phục: 5 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #125725 - ZIN THÔNG THẠO - CÚP MÙA 1

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 21 - Còn 2281 THX Trang Phục: 5 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  5.000.000 đ CARD 4.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #125771 - ZIN THÔNG THẠO

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 18 - Còn 1964 THX Trang Phục: 4 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  5.000.000 đ CARD 4.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172515

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 130972 THX Trang Phục: 1162 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 207
  10.000.000 đ CARD 8.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172520

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 14669 THX Trang Phục: 736 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 210
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172519

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 124497 THX Trang Phục: 734 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 28
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172569 - 95 Pét 3 Sao

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 17188 THX Trang Phục: 714 Rank ĐTCL: Bạch Kim IV Linh Thú: 418
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197189 - 707 mảnh trang phục - 107 trứng - 440 Thần THoại

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 6888 THX Trang Phục: 694 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 82
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172703

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 5844 THX Trang Phục: 660 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 93
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172865 - Skin Đẹp

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 145039 THX Trang Phục: 657 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 82
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197048 - 40 Pét 3 Sao - Cấp 532

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 147503 THX Trang Phục: 641 Rank ĐTCL: Vàng II Linh Thú: 238
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172712 - Vayne 1.193.829 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 8727 THX Trang Phục: 579 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 90
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay