• Acc #49077

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 43Skin: 9Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #47766

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 104Skin: 22Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #47522 siêu phẩm jinx,siêu phẩm yasua Elo cao nên ít gặp óc chó

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 34Skin: 6Ngọc: 3
  170.000 đ CARD 136.000 đ ATM
 • Acc #46524

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 62Skin: 11Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #46181

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 84Skin: 26Ngọc: 2
  170.000 đ CARD 136.000 đ ATM
 • Acc #45484

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 40Skin: 16Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #45300

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 24Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #45296

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IVTướng: 64Skin: 16Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #45290

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 55Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #45241

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 79Skin: 19Ngọc: 7
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #40305

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 65Skin: 26Ngọc: 6
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #40239

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 45Skin: 16Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #40103

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 98Skin: 27Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #40093

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 93Skin: 15Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #40041

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 71Skin: 26Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #40026

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 89Skin: 21Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #39998

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 65Skin: 29Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #39955

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 102Skin: 22Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #39920

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 75Skin: 25Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #39886

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 78Skin: 29Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM