chat fb start
chat FB end

Tài khoản LMHT trên web là tài khoản riot. Mua xong các bạn Vào Đây thay đổi thông tin

Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

 • Acc #199767

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 36 - Còn 9198 THX Trang Phục: 9 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #199755

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 42 - Còn 2028 THX Trang Phục: 7 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #199735

  Rank Đơn: Sắt II Khung: Chưa có khung Tướng: 20 - Còn 2730 THX Trang Phục: 6 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #199742

  Rank Đơn: Sắt II Khung: Chưa có khung Tướng: 50 - Còn 1063 THX Trang Phục: 4 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #199730

  Rank Đơn: Đồng III Khung: Chưa có khung Tướng: 20 - Còn 1774 THX Trang Phục: 4 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197261

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 12 - Còn 595 THX Trang Phục: 4 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 8
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #199737

  Rank Đơn: Đồng I Khung: Chưa có khung Tướng: 33 - Còn 16168 THX Trang Phục: 3 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197357 - Zin Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 6 - Còn 2065 THX Trang Phục: 3 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197313

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 11 - Còn 2683 THX Trang Phục: 2 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197310

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 11 - Còn 4870 THX Trang Phục: 2 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172991

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 4 - Còn 750 THX Trang Phục: 2 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172983

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 15 - Còn 3560 THX Trang Phục: 2 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #168958

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 12 - Còn 1627 THX Trang Phục: 2 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #168646

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 11 - Còn 4158 THX Trang Phục: 2 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #168600

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 11 - Còn 3152 THX Trang Phục: 2 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #200192 - Zin Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 12 - Còn 4722 THX Trang Phục: 1 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #199736

  Rank Đơn: Sắt I Khung: Chưa có khung Tướng: 20 - Còn 1142 THX Trang Phục: 1 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #199733

  Rank Đơn: Sắt II Khung: Chưa có khung Tướng: 20 - Còn 1225 THX Trang Phục: 1 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #199729

  Rank Đơn: Đồng I Khung: Chưa có khung Tướng: 20 - Còn 2053 THX Trang Phục: 1 Rank ĐTCL: Sắt II Linh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #199728

  Rank Đơn: Đồng IV Khung: Chưa có khung Tướng: 20 - Còn 1455 THX Trang Phục: 1 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay