• Acc #48108

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 56Skin: 11Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48771

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 89Skin: 19Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48481

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 106Skin: 25Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48394

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 100Skin: 24Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48167 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 82Skin: 16Ngọc: 9
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #48148

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 105Skin: 25Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48125

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 98Skin: 22Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48084

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IVTướng: 75Skin: 37Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #47049 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 49Skin: 15Ngọc: 9
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #47037

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 56Skin: 29Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #46942

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 123Skin: 25Ngọc: 10
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #46589 Rank :BRONZE - II Khung mùa trước : SILVER - IV

  Khung: BạcRank: Rank đồngTướng: 71Skin: 29Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #46587 có cả lmht lẫn lq

  Khung: VàngRank: Bạc VTướng: 98Skin: 24Ngọc: 5
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #46573 K/DA Akali, Udyr Tứ Linh Vệ Hồn, Shen Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: Chưa có khungRank: Rank vàngTướng: 60Skin: 28Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #46272

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 63Skin: 30Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #46138

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 85Skin: 20Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45893

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 82Skin: 20Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45460

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 52Skin: 18Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #45442

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 80Skin: 30Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #45406

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 116Skin: 33Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM