Acc #118985: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

  • 50.000đ CARD
  • 40.000đ ATM
  • Mua ngay Đặt cọc

Acc #118985

Acc #118985

Acc #118985

Chưởng lực

  • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

  • Sân Đấu Mặc Định 0*

  • Ashe Mũi Tên Tình Ái

  • LeBlanc Ảo Thuật

  • Master Yi Người Được Chọn

  • Nidalee Thợ Săn

  • Teemo Thỏ Phục Sinh

  • Amumu Người Máy U Sầu

  • Aatrox Công Lý

  • Annie

  • LeBlanc

  • Kayle

  • Master Yi

  • Ryze

  • Sivir

  • Soraka

  • Teemo

  • Warwick

  • Ashe

  • Tryndamere

  • Amumu

  • Dr. Mundo

  • Kassadin

  • Malphite

  • Nasus

  • Nidalee

  • Gragas

  • Akali

  • Lux

  • Aatrox

  • Acc #120917 13
    Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  • Acc #120844
    Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 2361 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  • Acc #120838
    Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 27 - Còn 1570 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  • Acc #120813
    Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 95 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  • Acc #120790
    Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 3346 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  • Acc #120758
    Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 1111 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  • Acc #120757
    Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 988 Tinh Hoa LamTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  • Acc #120746
    Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 2580 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM