Acc #119393: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 150.000đ CARD
 • 120.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #119393

Acc #119393

Acc #119393

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Evelynn

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Irelia

 • Caitlyn

 • Vayne

 • Nidalee

 • Lux

 • Acc #120867
  Rank Đơn: Vàng IKhung: VàngTướng: 55 - Còn 3480 Tinh Hoa LamTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Kim Cương IVLinh Thú: 24
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #120529
  Rank Đơn: Vàng IIKhung: VàngTướng: 67 - Còn 3508 Tinh Hoa LamTrang Phục: 25Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #120380 - DTCL KIM CƯƠNG 3
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 35 - Còn 3707 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Kim Cương IIILinh Thú: 21
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #112768
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 11265 Tinh Hoa LamTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #111681 - Ngộ Không 655.811 THÔNG THẠO
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 83 - Còn 29995 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #111619 - Master Yi 427.551 THÔNG THẠO
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 60 - Còn 1115 Tinh Hoa LamTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #111617 - Lee Sin 427.368 THÔNG THẠO
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 55 - Còn 45555 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #111599
  Rank Đơn: Vàng IVKhung: Chưa có khungTướng: 46 - Còn 559 Tinh Hoa LamTrang Phục: 16Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM