Acc #125725: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • 4.000.000đ CARD
 • 3.200.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #125725

Acc #125725

Acc #125725

Acc #125725

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • PAX Twisted Fate

 • PAX Jax

 • Jarvan IV Vinh Quang

 • Corki Đĩa Bay

 • Cho'Gath Ác Mộng

 • Twisted Fate

 • Vladimir

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Rammus

 • Blitzcrank

 • Nocturne

 • Udyr

 • Poppy

 • Pantheon

 • Garen

 • Riven

 • Lux

 • Acc #154788
  Rank Đơn: Vàng IIKhung: VàngTướng: 161 - Còn 2348 Tinh Hoa LamTrang Phục: 711Rank ĐTCL: Bạc IIILinh Thú: 105
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154751
  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 5268 Tinh Hoa LamTrang Phục: 768Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 195
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154587
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 76777 Tinh Hoa LamTrang Phục: 871Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 72
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154585
  Rank Đơn: Bạc IKhung: VàngTướng: 161 - Còn 1222 Tinh Hoa LamTrang Phục: 876Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 20
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154440
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 9820 Tinh Hoa LamTrang Phục: 700Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 49
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154431
  Rank Đơn: Vàng IVKhung: VàngTướng: 161 - Còn 2148 Tinh Hoa LamTrang Phục: 867Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 155
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154425
  Rank Đơn: Bạch Kim IVKhung: Bạch kimTướng: 161 - Còn 23638 Tinh Hoa LamTrang Phục: 736Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 38
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154347
  Rank Đơn: Vàng IVKhung: VàngTướng: 161 - Còn 20457 Tinh Hoa LamTrang Phục: 716Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 44
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM