Acc #125915: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 4.000.000đ CARD
 • 3.200.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #125915

Acc #125915

Acc #125915

Acc #125915

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • PAX Twisted Fate

 • PAX Jax

 • Corki Đĩa Bay

 • Cho'Gath Ác Mộng

 • Riot Girl Tristana

 • Twisted Fate

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Sion

 • Tristana

 • Tryndamere

 • Jax

 • Evelynn

 • Cho'Gath

 • Shaco

 • Gragas

 • Pantheon

 • Akali

 • Garen

 • Acc #154788
  Rank Đơn: Vàng IIKhung: VàngTướng: 161 - Còn 2348 Tinh Hoa LamTrang Phục: 711Rank ĐTCL: Bạc IIILinh Thú: 105
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154751
  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 5268 Tinh Hoa LamTrang Phục: 768Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 195
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154587
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 76777 Tinh Hoa LamTrang Phục: 871Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 72
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154585
  Rank Đơn: Bạc IKhung: VàngTướng: 161 - Còn 1222 Tinh Hoa LamTrang Phục: 876Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 20
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154440
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 9820 Tinh Hoa LamTrang Phục: 700Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 49
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154431
  Rank Đơn: Vàng IVKhung: VàngTướng: 161 - Còn 2148 Tinh Hoa LamTrang Phục: 867Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 155
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154425
  Rank Đơn: Bạch Kim IVKhung: Bạch kimTướng: 161 - Còn 23638 Tinh Hoa LamTrang Phục: 736Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 38
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #154347
  Rank Đơn: Vàng IVKhung: VàngTướng: 161 - Còn 20457 Tinh Hoa LamTrang Phục: 716Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 44
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM