Acc #133501: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Gác Mái Thành Zaun 0*

 • Lee Sin Tiệc Bể Bơi

 • Akali Nanh Bạc

 • Ryze Hải Tặc

 • Ryze

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Lee Sin

 • Vayne

 • Akali

 • Garen

 • Yasuo

 • Acc #133585
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 800 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133536
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 1453 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133533
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 2001 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133532
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 900 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133530
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 983 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133529
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 3825 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133527
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 1759 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133526
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 70 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM