Acc #141984: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • DJ Sona

 • Darius Học Sinh Cá Biệt

 • Chúa Tể Mordekaiser

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Morgana

 • Zilean

 • Sona

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Darius

 • Acc #145728
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 4291 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145725
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2170 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145721
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2225 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145718
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 89 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 9
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145711
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 269 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145688
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 620 Tinh Hoa LamTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 10
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145683
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 976 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145678
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 865 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM