Acc #148638: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Chào Đón Tương Lai 0*

 • Shyvana Siêu Nhân Thiên Hà

 • Kayle Siêu Phàm

 • Nunu & Willump Hủy Diệt

 • Kayle

 • Master Yi

 • Teemo

 • Nunu & Willump

 • Jax

 • Amumu

 • Caitlyn

 • Nasus

 • Garen

 • Shyvana

 • Varus

 • Darius

 • Yasuo