Acc #152581: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • SIÊU PHẨM: Fiora

 • Garen Huyết Kiếm

 • Ryze Pha Lê Đen

 • Chúa Tể Darius

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Blitzcrank

 • Lee Sin

 • Garen

 • Fiora

 • Darius

 • Diana

 • Yasuo

 • Pyke

 • Yone

 • Acc #154340
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 2009 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #153974
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 1804 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #151485
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 1905 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #151464
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 1062 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #151397
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 1830 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #151339
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 3418 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #150829
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 1226 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #149700
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 1071 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM