chat fb start
chat FB end

Acc #153411: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 1.000.000đ CARD
 • 800.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #153411

Acc #153411

Acc #153411

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Bão Kiếm 1*

 • Phun Lửa! 1*

 • Phun Lửa! 2*

 • Phun Lửa! 3*

 • Khe Nứt Thực Tại 1*

 • Khe Nứt Thực Tại 2*

 • Khe Nứt Thực Tại 3*

 • Tiếng Gầm Chấn Động 1*

 • Tiếng Gầm Chấn Động 2*

 • Tiếng Gầm Chấn Động 3*

 • Bão Tố Nổi Lên 1*

 • Bão Tố Nổi Lên 2*

 • Bão Tố Nổi Lên 3*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Mỏm Núi Hắc Thạch 0*

 • Yasuo Long Kiếm Tí Nị 1*

 • Choncc Thông Thái 2*

 • Choncc Thông Thái 1*

 • Yasuo Tí Nị 1*

 • Burno Khủng Long 3*

 • Poggles Phun Lửa 3*

 • Poggles Ngài Ếch 3*

 • Poggles Ong Mật 3*

 • Burno Phun Lửa 3*

 • Burno 3*

 • Poggles Kẹo Ngọt 3*

 • Burno Thiên Tài 3*

 • Burno Kẹo Ngọt 3*

 • Poggles Biển Sâu 3*

 • Poggles 3*

 • SIÊU PHẨM: Burno 3*

 • Ossia Múa Rồng 1*

 • Burno Khủng Long 2*

 • Burno Thiên Tài 2*

 • Burno 2*

 • SIÊU PHẨM: Burno 2*

 • Poggles Ong Mật 2*

 • Burno Phun Lửa 2*

 • Poggles Biển Sâu 2*

 • Poggles Kẹo Ngọt 2*

 • Poggles Ngài Ếch 2*

 • Poggles 2*

 • Poggles Phun Lửa 2*

 • Burno Kẹo Ngọt 2*

 • Burno Khủng Long 1*

 • Mỏ Vịt Tiệc Ngủ 1*

 • Burno Phun Lửa 1*

 • SIÊU PHẨM: Burno 1*

 • Poggles 1*

 • Gà Máy Sương Đen 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*

 • Poggles Phun Lửa 1*

 • Chuột Nhanh Nhạy Ma Sứ 1*

 • Poggles Kẹo Ngọt 1*

 • Poggles Ngài Ếch 1*

 • Burno Thiên Tài 1*

 • Thủy Thần 1*

 • Poggles Biển Sâu 1*

 • Burno 1*

 • Thủy Thần Trứng Rồng 1*

 • Poggles Ong Mật 1*

 • Burno Kẹo Ngọt 1*

 • Acc #165389
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 69889 THXTrang Phục: 334Rank ĐTCL: Vàng IIILinh Thú: 57
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #165388
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 112714 THXTrang Phục: 331Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 38
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #165387
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 4686 THXTrang Phục: 332Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 16
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #165381
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 401 THXTrang Phục: 305Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 58
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #165380
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 3369 THXTrang Phục: 297Rank ĐTCL: Vàng IIILinh Thú: 82
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #165379
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 73022 THXTrang Phục: 341Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 133
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #165375
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 44120 THXTrang Phục: 339Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 30
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #165369
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 1939 THXTrang Phục: 318Rank ĐTCL: Vàng IVLinh Thú: 40
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM