Acc #161569: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • K/DA Kai'Sa

 • Riot Kayle

 • Kayle

 • Miss Fortune

 • Singed

 • Corki

 • Garen

 • Xerath

 • Kai'Sa