Acc #161594: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone