chat fb start
chat FB end

Acc #161957: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Riot Girl Tristana

 • Master Yi

 • Sivir

 • Acc #165931
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 939 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #165782
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 4088 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #165776
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 1830 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #165773
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 874 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #165759
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 1740 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #165755
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 27 - Còn 333 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #165752
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 18 - Còn 208 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #165745
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 19 - Còn 1683 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM