chat fb start
chat FB end

Acc #163745: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

  • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

  • Sân Đấu Mặc Định 0*

  • True Damage Yasuo

  • Master Yi

  • Lee Sin

  • Ezreal

  • Yasuo

  • Yone