chat fb start
chat FB end

Acc #197292: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định

 • Sân Đấu Hỏa Ngục

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Janna

 • Garen

 • Kha'Zix

 • Yasuo

 • Dr. Mundo

 • Brand

 • Acc #197383
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 2471 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197331
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 226 THXTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197308
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 2 - Còn 217 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM