chat fb start
chat FB end

Acc #197358: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định

 • Tryndamere Viking

 • Xin Zhao Giác Đấu

 • Xin Zhao

 • Tryndamere

 • Nidalee

 • Yasuo

 • Nunu & Willump

 • Acc #197331
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 226 THXTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197284
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 570 THXTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197280
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 5 - Còn 4319 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197273
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 7 - Còn 3675 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197268
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 1185 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #196765
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 3 - Còn 1650 THXTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #172991
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 4 - Còn 750 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #172985
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 1 - Còn 16134 THXTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM