chat fb start
chat FB end

Acc #197383: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Annie

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Tryndamere

 • Ashe

 • Nasus

 • Garen

 • Acc #197331
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 226 THXTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197308
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 2 - Còn 217 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197286
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 970 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197285
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 4626 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197284
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 570 THXTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197282
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 7 - Còn 1170 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197280
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 5 - Còn 4319 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #197274
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 3 - Còn 3000 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM