chat fb start
chat FB end

Acc #197460: Khung Chưa có khung - Rank Rank Cao Thủ

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định

 • Nami Lốt Urf

 • Annie Siêu Nhân Thiên Hà

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Warwick

 • Tristana

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Twitch

 • Amumu

 • Rammus

 • Katarina

 • Malphite

 • Garen

 • Diana

 • Soraka

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Camille

 • Irelia

 • Jayce

 • Hecarim

 • Nami

 • Lulu

 • Acc #197018 - 169 mảnh trang phục - 91 trứng
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 130 - Còn 46544 THXTrang Phục: 167Rank ĐTCL: Vàng IILinh Thú: 78
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #171832
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 70826 THXTrang Phục: 184Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 23
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #171825 - 11 3sao
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 16453 THXTrang Phục: 169Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 90
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #165121
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 1927 THXTrang Phục: 156Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 57
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #154611
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 96 - Còn 2880 THXTrang Phục: 110Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #110602 - 3 Hàng Hiệu
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 116 - Còn 3108 THXTrang Phục: 99Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 12
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #197448
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 26701 THXTrang Phục: 172Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 61
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #197420 - Cấp 532
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 97090 THXTrang Phục: 176Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 34
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM