Acc #251830: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Biểu Tượng Linh Thú Đồng Hành

 • Biểu Tượng Hỗn Hợp Dược Chất

 • Biểu Tượng Shurima

 • Biểu Tượng Targon

 • Biểu Tượng Lính Chiến Đội Đỏ

 • Biểu Tượng Lính Phép Đội Đỏ

 • Biểu Tượng Lính Siêu Cấp Đỏ

 • Biểu Tượng Cây Sự Sống

 • Biểu Tượng Sói Cấp Hai

 • Biểu Tượng Ma

 • Biểu Tượng Tibbers

 • Biểu Tượng Sói Cấp Một

 • Biểu Tượng Hồi Sinh

 • Biểu Tượng Chồi Non

 • Biểu Tượng Khiên Gai

 • Biểu Tượng Ngọn Núi Xanh Xanh

 • Biểu Tượng Lính Siêu Cấp Đội Xanh

 • Biểu Tượng Vuốt Gấu

 • Biểu Tượng Lính Phép Đội Xanh

 • Biểu Tượng Lính Chiến Đội Xanh

 • Biểu Tượng Đập Búa

 • Biểu Tượng Lính Pháo Đội Xanh

 • Biểu Tượng Hoa Hồng Thanh Lịch

 • Biểu Tượng Sách Chiêu Hồn Đầy Số

 • Biểu Tượng Lính Pháo Đội Đỏ

 • Biểu Tượng Lính Xe Đội Đỏ

 • Biểu Tượng Đại Tướng Thằn Lằn

 • Biểu Tượng Khổng Lồ Đá Xanh

 • Biểu Tượng Dao Găm

 • Biểu Tượng Kiếm Có Cánh

 • Helmet Bro

 • Yay!

 • Ahri Chiêu Hồn Thiên Hồ Tí Nị 1*

 • Thủy Thần Trà Sữa 1*

 • Thủy Thần 1*

 • Chưởng Mặc Định

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định

 • Acc #130616
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 157 - Còn 57809 THXTrang Phục: 210Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 21
  625.000 đ CARD 500.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #125652
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 155 - Còn 102575 THXTrang Phục: 208Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 14
  625.000 đ CARD 500.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #119628 - 7 Pét 3 Sao
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 140 - Còn 643 THXTrang Phục: 207Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 81
  625.000 đ CARD 500.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #114912 - 4 Hàng hiệu
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 98 - Còn 269 THXTrang Phục: 95Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 45
  625.000 đ CARD 500.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #257101
  Rank Đơn: Sắt IIIKhung: SắtTướng: 167 - Còn 1030 THXTrang Phục: 112Rank ĐTCL: Rank Cao ThủLinh Thú: 72
  625.000 đ CARD 500.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #257096 - KDA ALL OUT Akali Tí Nị
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 158 - Còn 20591 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Vàng IIILinh Thú: 80
  625.000 đ CARD 500.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #257094 - Lux Vệ Binh Tinh Tú Tí Nị
  Rank Đơn: Sắt IKhung: ĐồngTướng: 166 - Còn 33603 THXTrang Phục: 82Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 23
  625.000 đ CARD 500.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #257041 - Lux Vệ Binh Tinh Tú Tí Nị
  Rank Đơn: Bạc IKhung: Bạch kimTướng: 164 - Còn 959 THXTrang Phục: 99Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 39
  625.000 đ CARD 500.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
Đang đổi mail , vui lòng chờ trong giây lát , không được tắt trình duyệt.