Acc #32614: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen

 • Katarina

 • LeBlanc

 • Nunu

 • Master Yi

 • Nasus

 • Tryndamere

 • Acc #37227 Acc siêu rẻ
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 4Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM