Acc #34611: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Miss Fortune Tiệc Bể Bơi

 • Annie Gấu Trúc

 • Ashe Nữ Hoàng

 • Ashe Thạch Anh

 • Garen Huyết Kiếm

 • Kayle Thiết Phán Quan

 • Miss Fortune Nữ Cao Bồi

 • Orianna Thép Gai

 • Twitch Trung Cổ

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Morgana

 • Twitch

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Katarina

 • Orianna

 • Heimerdinger

 • Nidalee

 • Poppy

 • Garen

 • Lux

 • Acc #53827
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 29Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53793
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 44Skin: 11Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53746
  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 36Skin: 12Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53744 - Yasuo Kiếm Khách Không Gian
  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 24Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53742
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 30Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53732
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 29Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53727 - Yasuo Kiếm Khách Không Gian
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 27Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53726
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 35Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM