Acc #53527: Khung Sắt - Rank Chưa Rank

 • Veigar Santa Xấu Xa

 • Jinx Thợ Săn Xác Sống

 • Jinx Yêu Tinh Giáng Sinh

 • Ashe Hoang Dã

 • Ashe Thạch Anh

 • Blitzcrank Đấm Bốc

 • Brand Du Côn

 • Elise Hoa Độc

 • Gangplank Thủy Thủ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Thần Đèn Malzahar

 • Nami Tiểu Long Ngư

 • Nautilus Vực Thẳm

 • Udyr Hoang Dã

 • Veigar Quỷ Lùn

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Vladimir

 • Master Yi

 • Ryze

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Gangplank

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Katarina

 • Elise

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Udyr

 • Garen

 • Malzahar

 • Talon

 • Riven

 • Varus

 • Nautilus

 • Yasuo

 • Jinx

 • Lucian

 • Zed

 • Nami

 • Acc #73001
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 1526 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72959
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 4530 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72944
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 55 - Còn 5786 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72943
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 5987 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72932
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 62 - Còn 8840 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72928
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 5939 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72927
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 5434 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72925
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 47 - Còn 123 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM