Acc #54275: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Annie Sinh Nhật

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ashe

 • Caitlyn

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Acc #60657
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 19 - Còn 50 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #60633
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 18 - Còn 930 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Vàng IIILinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #60632
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 298 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #60619
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 1320 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #60616
  Rank Đơn: Sắt IIIKhung: ĐồngTướng: 28 - Còn 1104 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Sắt ILinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #60609
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 2200 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #60570
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 4305 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #60369
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 2265 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM