Acc #55745: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Kayle Thiên Sứ Công Nghệ

 • Twisted Fate

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Cho'Gath

 • Amumu

 • Rammus

 • Anivia

 • Poppy

 • Acc #60212
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 6 - Còn 1695 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #60185
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 6 - Còn 2117 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #60131
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 719 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #60124
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 104 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #60110
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 1415 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #60086
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 1175 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #59939
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 2510 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #56766
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 300 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM