Acc #57957: Khung Bạc - Rank Chưa Rank

 • Lux Thập Đại Nguyên Tố

 • siêu phẩm jinx

 • Garen Sư Vương

 • SIÊU PHẨM: Warwick

 • Twisted Fate Vũ Khí Tối Thượng

 • Nidalee Thách Đấu

 • Sona Tiên Tri Không Gian

 • Lucian Xạ Thủ Tình Ái

 • Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng

 • Alistar Bò Sữa

 • Caitlyn Thợ Săn

 • Trundle Bảo An

 • Udyr Đai Đen

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Morgana

 • Cho'Gath

 • Amumu

 • Rammus

 • Sona

 • Veigar

 • Trundle

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Brand

 • Rumble

 • Nidalee

 • Udyr

 • Pantheon

 • Kennen

 • Garen

 • Leona

 • Lux

 • Rengar

 • Nautilus

 • Darius

 • Braum

 • Jinx

 • Lucian

 • Rakan

 • Pyke

 • Acc #78622
  Rank Đơn: Sắt IKhung: SắtTướng: 53 - Còn 3057 THXTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 4
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78535
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: ĐồngTướng: 45 - Còn 2783 THXTrang Phục: 29Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 11
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78472
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: ĐồngTướng: 60 - Còn 118 THXTrang Phục: 25Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78457
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: ĐồngTướng: 42 - Còn 491 THXTrang Phục: 16Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78444
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: ĐồngTướng: 47 - Còn 1229 THXTrang Phục: 20Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78437
  Rank Đơn: Sắt IVKhung: SắtTướng: 60 - Còn 1663 THXTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78434
  Rank Đơn: Bạc IVKhung: BạcTướng: 57 - Còn 1285 THXTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78407
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: ĐồngTướng: 55 - Còn 2175 THXTrang Phục: 29Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 10
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM