Acc #60154: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Caitlyn Thợ Săn

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Garen

 • Riven

 • Ahri

 • Yasuo

 • Acc #62376
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 3420 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #60175
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 4285 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #60130
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 4500 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM