Acc #68294: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Malphite Máy Móc

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Amumu

 • Veigar

 • Malphite

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Darius

 • Yasuo

 • Qiyana

 • Acc #78022
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2020 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM