Acc #68345: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Miss Fortune Giả Lập

 • Yasuo Huyết Nguyệt

 • Olaf

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Morgana

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Irelia

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Heimerdinger

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Yasuo

 • Yuumi

 • Sett

 • Acc #78022
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2020 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM