Acc #68526: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Jax Giữ Đền

 • Sion Tiều Phu

 • Master Yi

 • Sion

 • Teemo

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Blitzcrank

 • Lee Sin

 • Cassiopeia

 • Akali

 • Yasuo

 • Zed