Acc #69631: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • True Damage Yasuo

  • Yasuo Ma Kiếm

  • Yasuo Anh Hùng Lãng Kiếm

  • Kha'Zix Hắc Tinh

  • Nunu & Willump Hiệp Sĩ Giấy

  • Maokai Hung Thần

  • Yasuo Cao Bồi

  • Garen Huyết Kiếm

  • Garen Biệt Kích

  • Mordekaiser Già Chuồn

  • Sion Chiến Thần

  • Kayle

  • Master Yi

  • Ryze

  • Sion

  • Soraka

  • Warwick

  • Nunu & Willump

  • Ashe

  • Jax

  • Cho'Gath

  • Rammus

  • Malphite

  • Maokai

  • Lee Sin

  • Vayne

  • Poppy

  • Mordekaiser

  • Garen

  • Kha'Zix

  • Yasuo

  • Zed

  • Acc #73010
    Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 84 - Còn 992 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
  • Acc #72947
    Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 85 - Còn 5237 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
  • Acc #72939
    Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 89 - Còn 3023 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
  • Acc #72931
    Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 2910 THXTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
    100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
  • Acc #72912
    Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 85 - Còn 2027 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
  • Acc #72895
    Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 88 - Còn 1116 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
  • Acc #72824
    Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 80 - Còn 6844 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
  • Acc #72753
    Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 87 - Còn 5790 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
    100.000 đ CARD 80.000 đ ATM