Acc #71283: Khung Đồng - Rank Chưa Rank

 • Varus Hỏa Ngục

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Gragas Đặc Vụ Bắc Cực

 • Xin Zhao Đồ Long

 • Katarina Huyết Nguyệt

 • Garen Huyết Kiếm

 • Katarina Bão Cát

 • Nocturne Bóng Ma

 • Rammus Nham Thạch

 • Shen Hoàng Kim Giáp

 • Tryndamere Viking

 • Ryze Xác Sống

 • Aatrox Công Lý

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Teemo

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Morgana

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Janna

 • Veigar

 • Katarina

 • Nocturne

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Udyr

 • Gragas

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Shen

 • Lux

 • Shyvana

 • Ahri

 • Varus

 • Fiora

 • Yasuo

 • Kindred

 • Aatrox

 • Yone

 • Acc #71971
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 38 - Còn 1575 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73001
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 1526 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72982
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 44 - Còn 5663 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72981
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 2395 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72977
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 3292 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72974
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 3305 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72972
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 4262 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72970
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 41 - Còn 7662 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM