Acc #71447: Khung Chưa có khung - Rank Sắt I

 • Zed Quán Quân

 • SIÊU PHẨM: Irelia

 • Soraka Vệ Binh Tinh Tú

 • Varus Hỏa Ngục

 • Graves Tiệc Bể Bơi

 • SKT T1 Elise

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Lee Sin Quyền Thái

 • Garen Huyết Kiếm

 • Fnatic Janna

 • Shaco Hoàng Gia

 • Teemo Tình Báo

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Soraka

 • Teemo

 • Tryndamere

 • Singed

 • Shaco

 • Irelia

 • Janna

 • Taric

 • Trundle

 • Malphite

 • Elise

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Gragas

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Kog'Maw

 • Graves

 • Varus

 • Kindred

 • Zed

 • Yone

 • Acc #73001
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 1526 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72959
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 4530 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72944
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 55 - Còn 5786 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72943
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 5987 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72932
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 62 - Còn 8840 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72928
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 5939 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72927
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 5434 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72925
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 47 - Còn 123 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM