Acc #71978: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • DJ Sona

 • K/DA Akali

 • Yasuo Huyết Nguyệt

 • Miss Fortune Kẹo Ngọt

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Akali Thợ Săn

 • Caitlyn Thợ Săn

 • Chúa Tể Mordekaiser

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Morgana

 • Singed

 • Cho'Gath

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Sona

 • Janna

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Jarvan IV

 • Brand

 • Rumble

 • Udyr

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Lux

 • Yasuo

 • Kindred

 • Azir

 • Yone

 • Acc #74879
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 12100 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74876
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: SắtTướng: 49 - Còn 1307 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74862
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 38 - Còn 3637 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74826
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 4615 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74732
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 40 - Còn 54 THXTrang Phục: 19Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74697
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 45 - Còn 7619 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74533
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 1250 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Sắt ILinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74489
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 575 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: 4
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM