Acc #73147: Khung Sắt - Rank Chưa Rank

 • Twisted Fate Huyết Nguyệt

 • Riven Thỏ Ngọc

 • Renekton Thời Tiền Sử

 • Syndra Thủy Tộc Atlantis

 • Vua Rammus

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Ashe

 • Rammus

 • Renekton

 • Jarvan IV

 • Poppy

 • Ezreal

 • Garen

 • Riven

 • Jayce

 • Syndra

 • Acc #74375
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 19 - Còn 3005 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #74170
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 210 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #74021
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 860 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73995
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 1445 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73760
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 1669 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73758
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 654 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73739
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2735 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73727
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 27 - Còn 3552 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM