Acc #73982: Khung Chưa có khung - Rank Đồng III

 • SIÊU PHẨM: Katarina

 • Poppy Vệ Binh Tinh Tú

 • Mundo Hoàng Tử Đóng Băng

 • Veigar Thần Rừng

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Evelynn Dạ Vũ

 • Graves Vượt Ngục

 • Samurai Yi

 • Mordekaiser Địa Ngục

 • Morgana Nướng Bánh

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Morgana

 • Evelynn

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Malphite

 • Katarina

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Poppy

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Riven

 • Graves

 • Darius

 • Yasuo

 • Kindred

 • Zed

 • Aphelios

 • Pyke

 • Yone

 • Sett

 • Acc #73836
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 2155 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73737
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 98 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73651
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 1038 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73637
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 3060 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73572
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 41 - Còn 3710 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73568
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 36 - Còn 1559 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72913
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 42 - Còn 2770 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72899
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 38 - Còn 10361 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM