Acc #74295: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Brand

 • Akali

 • Garen

 • Yasuo

 • Ekko

 • Acc #73886
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 1930 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #73754
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 775 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #73486
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 1719 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #70397
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 510 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #69460
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2170 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM