Acc #78010: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Aatrox Huyết Nguyệt

 • Pyke Hồn Ma Sa Mạc

 • Alistar

 • Caitlyn

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Aatrox

 • Pyke

 • Acc #78022
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2020 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM