Acc #78097: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Mun Đô Vật

 • Miss Fortune Waterloo

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Sivir

 • Teemo

 • Miss Fortune

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Trundle

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Ezreal

 • Garen

 • Lux

 • Fizz

 • Yasuo

 • Yone

 • Acc #78022
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2020 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM