Acc #78140: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Nocturne Thần Rừng

 • Katarina Học Viện Chiến Binh

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Tryndamere

 • Jax

 • Amumu

 • Rammus

 • Katarina

 • Nocturne

 • Nasus

 • Ahri

 • Fiora

 • Yasuo

 • Yone

 • Acc #78022
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2020 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM