Acc #78541: Khung Đồng - Rank Đồng IV

 • Lux Thập Đại Nguyên Tố

 • Master Yi Huyết Nguyệt

 • SIÊU PHẨM: Yasuo

 • Tryndamere Quỷ Kiếm

 • Katarina Học Viện Chiến Binh

 • Janna Dự Báo Thời Tiết

 • Siêu Nhân Teemo

 • Corki Cưỡi Urf

 • Annie Gấu Bé Bỏng

 • Caitlyn Du Kích

 • Cho'Gath Thời Tiền Sử

 • Fizz Lãnh Nguyên

 • Lee Tiểu Long

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Master Yi Thợ Săn

 • Pantheon Tàn Nhẫn

 • Pantheon Perseus

 • Pantheon Đồ Long

 • Teemo Hướng Đạo Sinh

 • Warwick Bà Ngoại

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Sona

 • Janna

 • Corki

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Katarina

 • Lee Sin

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Lux

 • Fizz

 • Darius

 • Kayn

 • Yasuo

 • Jhin

 • Ekko

 • Yuumi

 • Xayah

 • Pyke

 • Yone

 • Acc #79445
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 30 - Còn 2660 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #79406
  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 971 THXTrang Phục: 20Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #79307
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 50 - Còn 3052 THXTrang Phục: 27Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 9
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78990
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 979 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 4
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78976
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 66 - Còn 2278 THXTrang Phục: 19Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78844
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 45 - Còn 1944 THXTrang Phục: 21Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78831
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 58 - Còn 1252 THXTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 5
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #78821
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 54 - Còn 13716 THXTrang Phục: 29Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM