Acc #78877: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Darius Siêu Sao Úp Rổ

 • Teemo Hướng Đạo Sinh

 • Master Yi

 • Alistar

 • Teemo

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Shaco

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone